ویژگی‌ها

محتوا ممکن است پادشاه باشد، اما ما شهروندان نیز حقوقی داریم

وب‌سایت‌ها و سازندگان را دنبال کنید

محتوایی را که برای‌تان مهم است کنار هم بیاورید و در یک مکان واحد از بهترین‌ها وب لذت ببرید.
Read more

Monitoring feeds

با پیگیری افراد، برندها، شرکت‌ها، روندهای نوظهور و رویدادها در جریان باشید.
Read more

گوش دادن اجتماعی

بدون الگوریتم به برندها و سازندگان در فیس‌بوک، ردیت، ماستودون و تلگرام گوش دهید.
Read more

اما صبر کنید، موارد بیشتری وجود دارد:

360 brand monitoring

Automatically gather articles, brand mentions, market updates, and customer reviews.

Read more

Subscribe to newsletters

Declutter your inbox by getting your newsletters as regular feeds in Inoreader.

Read more

Global search

Discover articles not only in your feeds but within all publicly available sources in Inoreader.

Read more

Google News alerts

Follow Google News searches for keywords and topic updates in different languages.

Read more

YouTube sync

Sync your YouTube subscriptions with Inoreader to get all the content you follow in one place.

Read more

Discover feeds

Explore featured collections on different topics and find the best sources curated by our team.

Read more

Save articles

Collect articles from across the web with a single click and keep them in Inoreader to read later.

Read more

Track changes

Monitor websites for visual or textual changes like price fluctuations and product availability.

Read more

Browser extension

Save the best from the internet in Inoreader while surfing online and come back to it later.

Read more
استفاده از Inoreader برای...

خوراک خبری خود را بسازید

آیا آماده هستید تا آن را اجرا کنید؟
بدون نیاز به کارت اعتباری، یک دوره آزمایشی 14 روزه را شروع کنید.

ایجاد حساب‌کاربری